Uvodna stran > Zbiranje in odvoz > Odpadki s pokopališč

Odpadki s pokopališč

Upravljavci pokopališč morajo organizirati odvoz odpadkov, ki nastajajo na pokopališčih. Za izvedbo odvoza odpadkov s pokopališča mora upravljavec pokopališča skleniti pogodbo z Javnim komunalnim podjetjem Grosuplje.
V pogodbi se stranki dogovorita o vrstah odpadkov, številu posod za zbiranje posameznih vrst odpadka in pogostosti praznjenja posod za zbiranje odpadkov.

Običajno se na pokopališčih zbirajo naslednje vrste odpadkov:
• odpadne nagrobne sveče;
• biološko ragradljivi odpadki;
• mešana embalaža;
• mešani komunalni odpadki.

Cena odvoza posameznih odpadkov je razvidna v ceniku. 

Odpadne nagrobne sveče
Upravljavec pokopališča mora v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami zagotoviti:
• zbiranje in začasno skladiščenje odpadnih nagrobnih sveč v posebnih zabojnikih;
• da se odpadne nagrobne sveče ne mešajo z drugimi odpadki;
• sveče oddati Javnemu komunalnemu podjetju Grosuplje (razen, če je pokopališče večje od 15 ha);
• načrt gospodarjenja z odpadnimi nagrobnimi svečami.

Če upravljavec pokopališč pooblasti Javno komunalno podjetje Grosuplje, lahko v njegovem imenu pripravimo Načrt gospodarjenja z odpadnimi nagrobnimi svečami.

Uvodna stran > Zbiranje in odvoz > Odpadki s pokopališč