Uvodna stran > Zbiranje in odvoz > Individualni odvoz

Individualni odvoz

Individualno (od vrat do vrat) zbira Javno komunalno podjeteje Grosuplje mešane komunalne odpadke (MKO), mešano embalažo in biološko razgradljive odpadke.

Mešani komunalni odpadki

Zbiranje MKO od vrat do vrat se je uvajalo postopamo (sprva 770l zabojniki po naseljih), danes pa so vsa gospodinjstva opremljena z zabojnikom za MKO. Zabojniki so črni plastični ali kovinski, velikosti 80l, 120l ali 240l za posamezna gospodinjstva oziroma večja, odvisno od potreb uporabnikov.

smetarsko vozilo za odvoz mko

 

Mešana embalaža

Leta 2012 so dobila vsa gospodinjstva (tudi večstanovanjski objekti) svoj zabojnik za mešano embalažo. Do takrat so občani lahko oddali mešano embalažo na ekoloških otokih. Mešano embalažo zbiramo v zabojnikih z rumenim pokrovom.

smetarsko vozilo za odvoz mesane

 

Biološko razgradljivi odpadki

Biološko razrgradljive odpadke je potrebno zbirati ločeno. Vsi, ki imajo možnost, naj bi te odpadke kompostirali v hišnem kompostniku. Tisti uporabniki, ki te možnosti nimajo, lahko odpadke oddajajo v zelenem zabojniku. JKP Grosuplje te zabojnike prazni, odpadke pa kompostira na kompostarni v Špaji dolini. Storitev je plačljiva. Cena je navedena v zavihku Ceniki

Zamenjavo zabojnika, odpoved in naročilo odvoza biološko razgradljivih odpadkov izvedete na blagajni JKP Grosuplje (Cesta na Krko 7, Grosuplje) v času odpiralnih ur. Vsi uporabniki, ki imate zabojnik za biološko razgradljive odpadke, lahko zabojnik 1krat letno prilagodite svojim potrebam (zamenjate zabojnik z manjšim ali večjim) ali odpoveste storitev odvoza teh odpadkov in se določite za hišno kompostiranje. Na voljo so 120l in 240l zabojniki. 

Ob zamenjavi zabojnika potrebuejte:
- osebni dokument;
- izpoljneno Izjavo o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki (lahko jo izpolnite tudi na naši blagajni);
- opran zabojnik, ki ga želite zamenjati.
Ob zamenjavi boste prejeli želejni zabojnik, ki je brezplačen. Odvoz bo nemoteno potekal naprej.

Za odpoved odvoza biološko razgradljivih odpadkov potrebujete: 
- osebni dokument;
- izpoljneno Izjavo o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki (lahko jo izpolnite tudi na naši blagajni);
- opran zabojnik, ki ga želite vrniti.

Ob naročilo odvoza biološko razgradljivih odpadkov potrebujete osebni dokument. Hkrati boste prejeli zabojnik za biološko razgradljive odpadke. Odvoz se začne izvajati takoj oziroma se izvede s prvim rednim odvozom na območju.

 

smetarsko vozilo za odvoz bio