Uvodna stran > Zakonodaja

Zakonodaja

V nadaljevanju vam podajamo seznam nekaterih bistvenih predpisov na področju ravnanja z odpadki: 

DRŽAVNI PREDPISI:

- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)(Uradni list RS, št. 39/2006);
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2015);
- Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/2014)
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odapdki (Uradni list RS, št. 21/2001);
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/2006);
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS; št. 34/2008);
- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/2010)
- Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki, marec 2013

LOKALNI PREDPISI:

- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 99/2013);
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 111/2013);
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstva na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 17/2014);
- Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za ravnanje z odpadki na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/2015);
- Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za ravnanje z odpadki na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 3/2016);
- Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za ravnanje z odpadki na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 19/2016) in popravek Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za ravnanje z odpadki na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 21/2016)

PREDPISI JKP GROSUPLJE:

Sklep o postopkih pri sprejemu in oddaji odpadkov CERO Špaja dolina