Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 051 399 603 in 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

n/p Hitrost vetra: 0,76 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

Preklic prekuhavanja pitne vode

Uporabnike pitne vode v naseljih Male Lipljene, Velike Lipljene, Rožnik, Škocjan, Železnica in Medvedica, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Lipljene, obveščamo, da kakovost pitne vode ponovno ustreza vsem predpisanim zahtevam, zato se lahko ponovno uporablja za prehrambene namene brez predhodnega prekuhavanja.

S tem obvestilom se preklicuje ukrep, objavljen 3. septembra 2014.

Grosuplje, 17.9.2014