Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO)

Med OEEO sodijo:
• mali gospodinjski aparati,
• televizorji, monitorji,
• hladilniki, zamrzovalniki,
• štedilniki,
• pralni in pomivalni stroji,
• zabavna elektronika,
• elektronske igrače,
• oprema za razsvetljavo,
• sijalke...

Veliko materialov, ki sestavljajo OEEO, je možno reciklirati in ponovno uporabiti. OEEO ne odlagamo med mešane komunalne odpadke, saj lahko vsebuje tudi nevarne snovi. Zato je pomembno, da jo oddamo nepoškodovano.

OEEO zbira JKP Grosuplje spomladi in jeseni v posebnih akcijah zbiranja OEEO (razpored in urnik zbirnih akcij je vsako leto objavljen v lokalnih časopisih in na spletni strani JKP Grosuplje). OEEO lahko oddamo tudi v Zbirnem centru v Špaji dolini.

Prebivalci Grosuplja lahko malo OEEO oddajo tudi v zabojnik za OEEO, ki se nahaja na lokaciji Cesta na Krko 7, Grosuplje (uprava JKP Grosuplje).

OEEO zabojnik