Uvodna stran > Kako ločevati? > Odpadni papir in karton

Odpadni papir in karton

Med odpadni papir in karton spadajo:
- časopisi in revije,
- zvezki, knjige,
- papirnate vrečke,
- reklame, brošure, katalogi, prospekti,
- pisemske ovojnice,
- pisarniški papir,
- ovojni papir,
- papirnate nakupovalne vrečke,
- papirna in kartonska embalaža živil,
- lepenka.

Med odpadni papir in karton ne sodijo:
- kartonska votla embalaža tekočin (tetrapak),
- kopirni (indigo), povoščeni in plastificirani papir,
- celofan,
- tapete,
- higienski papir (servietki, robčki, brisačke),
- od živil pomazana ali prepojena papirnata ter kartonska embalaža,
- umazan ali moker papir in karton.

Zbran odpadni papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo odložimo na ekološkem otoku (zabojniki z rdečim pokrovom) ali v zbirnem centru v CERO Špaja dolina.

Uvodna stran > Kako ločevati? > Odpadni papir in karton