Uvodna stran > Kako ločevati? > Azbestnocementi odpadki

Azbestnocementni odpadki

Azbestnocementne plošče oddamo v Zbirnem centru v Špaji dolini. Plošče morajo biti zložene na paleti in ovite s folijo. Za deponiranje je potrebno izpolniti obrazec in navesti osebne podatke lastnika odpadka, parcelno številko in katastrsko občino nastanka odpadka. Obrazec se izpolni ob oddaji odpadkov. Občani Dobrepolja morajo obrazec prevzeti na Občini Dobrepolje.

JKP Grosuplje lahko poskrbi za strojni razklad vsak delovni dan med 8:00 in 14:00 uro, v izogib čakanju priporočamo predhodno najavo na tel. št. 01 7888 943.

Deponiranje azbestnocementnih odpadkov za občane Dobrepolja, Grosuplja in Ivančne Gorice plačajo posamezne Občine in je za občane brezplačno. Podjetja lahko oddajo azbestno cementne odpadke, ki so nastali na območju omenjenih občin, ob predložitvi pooblastila za pripravo evidenčnega lista in proti plačilu.

Uvodna stran > Kako ločevati? > Azbestnocementi odpadki