Uvodna stran > Kako ločevati? > Nevarni odpadki

Nevarni odpadki

Med nevarne odpadke spadajo:
- baterije in akumulatorji;
- odpadna jedilna olja in maščobe;
- zdravila;
- kozmetika;
- topila, alkalije, kisline;
- barve, lepila, smole;
- čistila, ki vsebujejo nevarne snovi;
- embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi;
- fotokemikalije;
- sijalke...

Nove oznake za nevarne odpadke:

nevarni od

Na embalaži nevarnih odpadkov zasledimo pogosto tudi še stare oznake za nevarne odpadke:

nevarni1   nevarni2   nevarni3   nevarni4

Jedka snov                             Eksplozivna snov                   Oksidativna snov                   Vnetljiva snov

nevarni5   nevarni6    nevarni7

Strupena snov                        Dražilna snov                          Snov, nevarna za okolje

Nevarne odpadke zbiramo doma in jih ob zbirnih akcijah nevarnih odpadkov oddamo JKP Grosuplje (akcija poteka dvakrat letno, razpored je objavljen v lokalnih časopisih in na spletnih straneh JKP Grosuplje). Nevarne odpadke lahko oddamo tudi v Zbirnem centru v Špaji dolini.
Nevarne snovi škodujejo našemu zdravju in okolju. Te svoje lastnosti ne izgubijo tudi, ko postanejo odpadek. Zato moramo z njimi ravnati še posebno previdno. Nevarne odpadke ne smemo odlagati v zabojnik za mešane komunalne odpadke, ne smemo jih zlivati v odtok ali v kanalizacijo.
Zbrane nevarne odpadke JKP Grosuplje odda zbiralcem nevarnih odpadkov, ki jih na primeren način uničijo ali pa pripravijo za nadaljno uporabo.