Uvodna stran > Kako ločevati? > Gradbeni odpadki

Gradbeni odpadki

Gradbeni odpadki so vsi odpadki, ki nastanejo ob gradnjah in adaptacijah.
Med inertne gradbene odpadke spadajo:
- ometi;
- keramične ploščice;
- opeke;
- zemlja in kamenje, peski;
- ostali inertni materiali.

Med gradbene odpadke ne spadajo:
- kabli;
- paprina, plastična in kovinska embalaža izdelkov za gradbeništvo,
- gradbeni les;
- izolacijski materiali...

Manjše količine INERTNIH gradbenih odpadkov (beton, opeka, ploščice ipd. ) iz gospodinjstev lahko oddamo brezplačno v zbirnem centru Špaja dolina (do 350 kg/dan/gospodinjstvo oz. do 5.000kg/leto/gospodinjstvo). Izolacijo lahko oddamo proti plačilu. Večje količine gradbenih odpadkov je potrebno predati predelovalcem.

Že v času nastajanja gradbenih odpadkov je pomembno, da odpadke ločimo po posameznih frakcijah. Na ta način bistveno zmanjšamo ceno ravnanja z njimi, saj lahko večino frakcji v CERO Špaja dolina oddamo brezplačno (kovine, les, mešana embalaža), nekatere frakcije (beton, mešanice betona, opeke, zemljino, kamenje...) pa oddamo predelovalcem gradbenih odpadkov (npr. KG-EKOd.o.o. iz Šmarja Sap, Rekon d.o.o. iz Vira pri Stični). O načinu, ceni in mestu oddaje se pozanimajte pri predelovalcih in zbiralcih gradbenih odpadkov.