Uvodna stran > Kako ločevati?

Kako ločevati odpadke?

Zaradi načina življenja proizvajamo vse več odpadkov. Naši odpadki so naša skrb. Velika večina odpadkov je  uporabna tudi, ko izgubi prvotno funkcijo ali pa za imetnika odpadkov nima več vrednosti. Z namenom gospodarnega ravnanja z odpadki Javno komunalno podjetje Grosuplje omogoča občanom občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica ločeno oddajanje različnih vrst odpadkov.  

Gospodarno ravnanje z odpadki zajema:

1.     ponovno uporabo odpadkov;

2.     reciklažo ločeno zbranih odpadkov;

3.     termično obdelavo odpadkov;

4.     odlaganje odpadkov.

      Kot posamezniki in kot družba moramo slediti zgornjim ciljem. Z majhnimi prilagoditvami doma lahko vsak veliko stori za  zmanjšanje porabe energije in ohranjanje naravnih virov surovin.

Zakaj je ločevanje doma pomembno?

Le ločeno zbrani odpadki so primerni za nadaljno uporabo. Ko so vsi odpadki odloženi v enem košu, je ravnanje z njimi oteženo in zelo drago. Da zmanjšamo stroške ravnanja z odpadki in dosežemo čim višje cilje ravnanja z odpadki, jih je potrebno ločevati že na izvoru, saj odloženi odpadki negativno vplivajo na okolje. Če odpadke pravilno ločujemo, zmanjšamo vplive na okolje. Hkrati so pravilno ločeni odpadki tudi vir surovin v industriji. Na ta način porabimo manj naravnih virov. Ločene zbrane frakcije odpadkov so sekundarna surovina, ki se uporablja v industriji.

Ločevanja odpadkov se moramo lotiti že na samem izvoru, ker je to najučinkovitejši način ločenega zbiranja. Zato moramo že doma organizirati ločevanje posameznih vrst odpadkov. Te oddamo v individualne zabojnike, na ekoloških otokih, v Zbirnem centru v Špaji dolini, v času zbirnih akcij nevarnih odpadkov in OEEO ali z naročilom odvoza kosovnh odpadkov.

V nadaljevanju podajamo potrebne informacije za pravilno razvrščanje odpadkov. 

nalepke1 nalepke2 nalepke3 nalepke4 nalepke5 nalepke6 nalepke7 nalepke8

Uvodna stran > Kako ločevati?