Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 051 399 603 in 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

n/p Hitrost vetra: 0,76 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

Uvodna stran > E-računi

E-računi

 Kaj je e-račun?

E-račun je račun izdan v standardni elektronski obliki, skladno z zakonskimi predpisi s tega področja. E-račun enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki, ki ga izdajatelj posreduje prejemniku računa. Po prijavi na e-račun ne boste več prejemali računov v papirni obliki (natisnete lahko račun, ki ga prejmete v formatu pdf). Arhiv spletne banke omogoča tudi pregled nad poravnanimi računi.

Kdo se lahko prijavi na prejemanje e-računa v spletno banko?

Komitenti bank, ki podpirajo storitve e-računov, in so hkrati tudi uporabniki spletne oziroma elektronske banke, če želijo prejeti e-račun v spletno banko.

Kako se prijavim na prejemanje e-računa?

Na prejemanje e-računa se lahko prijavite na sledeče načine:
• Izpolnite vlogo za izdajo e-računa
• S prijavo v spletni banki (potrebujete 13-mestno sklicno številko, ki se nahaja na računu)
• Preko spletnega portala komunala.info.

Ali se lahko prijavim na prejemanje e-računa tudi, če svoje obveznosti poravnavam z direktno obremenitvijo?

Uporabniki, ki imate plačilo računa urejeno preko trajnega naloga, se lahko prijavite na prejem e-računa na vaš elektronski naslov, plačilo za vas pa ostane nespremenjeno.

Če želite v spletno banko oz. na elektronski naslov prejemati račune tudi za svojce, za katere plačujete račune, je potrebno izpolniti Soglasje k prejemanju računov v elektronski obliki.

Kako se odjavim od prejemanja e-računov?

Prejemnik e-računa se lahko odjavi od prejemanja e-računa na enega od spodnjih treh načinov:

- na spletni strani izdajatelja e-računa poišče obrazec Vloga za prenehanje izdaje e-računa (in hkrati prijava papirnega računa), ki ga pravilno izpolnjenega in podpisanega vrne na naslov naveden na vlogi;
- odjavi se na storitev e-račun v svoji spletni banki (banka prejemnika e-računa), ki posreduje podatek o odjavi izdajatelju e-računa.
- preko spletnega portala komunala.info.

V primeru, da se ne boste odločili za spremembo načina dostave vašega računa, boste tudi v prihodnje prejemali račun v papirni obliki.

Vloga za izdajo e-računa

Soglasje k prejemanju računa v elektronski obliki

Vloga za prekinitev e-računa

Splošni pogoji za poslovanje z e-računi