Uvodna stran > CERO Špaja dolina > Zbirni center > Kako oddamo odpadke v Zbirnem centru Špaja dolina

Kako oddamo odpadke v Zbirnem centru Špaja dolina

Natančni postopki oddaje odpadkov v Zbirnem centru Špaja dolina so zapisani v Sklepu o postopkih pri sprejemu in oddaji odpadkov v CERO Špaja dolina. 

Postopek ob oddaji odpadkov v zbirnem centru na kratko:

  • V Zbirnem centru lahko odpadke oddajo fizične in pravne osebe, ki so plačniki komunalnih storitev pri JKP Grosuplje.
  • Sprejema se le odpadke nastale na območju občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica.
  • Na vhodu v Zbirni center pristojna oseba preveri izvor odpadkov, odpadke pregleda in stehta.
  • Odpadke v Zbirnem centru odložite po navodilih pristojne osebe.
  • Pristojna oseba lahko zavrne sprejem neprimernih odpadkov.
  • Kaj vse lahko pripeljete v Zbirni center, si oglejte v zavihku Kaj lahko pripeljem v Zbirni center Špaja dolina.
  • Proti plačilu od gospodinjstev prevzamemo mešane gradbene odpadke, lahke izolacijske materiale, zemljo in kamenje, biološko razgradljive odpadke, odpadni les in ostanek odpadkov za odlaganje.  
  • Od podjetij ne sprejemamo gradbenih odpadkov. 
  • Vsi imetniki odpadkov, ki pri oddaji odpadkov niso prisotni, morajo prevozniku odpadkov priložiti podpisano Izjavo, s katero potrjujejo izvor odpadkov. Izjavo naj imetnik odpadkov natisne, podpiše in preda prevozniku odpadkov, ta pa jo preda v Zbirnem centru Špaja dolina.
  • Pri oddaji azbestnocementnih odpadkov morajo uporabniki iz občine Dobrepolje priložiti Izjavo, ki jo pridobijo na občinski upravi Občine Dobrepolje. Uporabniki iz občin Grosuplje in Ivančna Gorica morajo ob oddaji posredovati naslednje podatke: ime, priimek, naslov in rojstni datum lastnika odpadka, parcelno številko in katastrsko občino, kje se je odpadek nahajal.

Izjavo imetnika odpadka si lahko natisnete .

Uvodna stran > CERO Špaja dolina > Zbirni center > Kako oddamo odpadke v Zbirnem centru Špaja dolina