Uvodna stran > CERO Špaja dolina > Zbirni center > Kaj lahko pripeljem v Zbirni center Špaja dolina?

Kaj lahko pripeljem v Zbirni center Špaja dolina?

V Zbirnem centru lahko oddate:

- papir in karton, papirno in kartonsko embalažo;
- mešano embalažo;
- stekleno embalažo;
- ravno steklo;
- odpadni les;
- kosovne odpadke;
- odpadne gume;
- odpadne kovine;
- odpadne PVC rolete;
- tekstil (primeren za nadaljno uporabo);
- odpadno električno in elektronsko opremo;
- nevarne odpadke;
- zeleni odrez;
- inertne gradbene odpadke;
- mešane gradbene odpadke;
- zemljo in kamenje;
- azbestnocementne odpadke;
- lahke izolacijske materiale;
- PVC rolete;
- odpadno plastiko;
- ostanek odpadkov.

 

V CERO Špaja dolina ne prevzemamo:

- avtomobilov in avtomobilskih delov
- inertne in mešane gradbene odpadke pravnih oseb in s. p.
- nevarne odpadke pravnih oseb in s. p.

Cena prepuščanja odpadkov

Večino odpadkov, ki nastanejo v gospodinjstvu, prevzamemo brezplačno.
Proti plačilu od gospodinjstev prevzamemo mešane gradbene odpadke, lahke izolacijske materiale, zemljo in kamenje, biološko razgradljive odpadke, odpadni les in ostanek odpadkov za odlaganje.
Gospodarstva lahko oddajo odpadke v skladu s cenikom.

Kaj sodi med posamezno vrsto odpadkov, si lahko preberete v zavihku »Kako ločevati odpadke?«

Uvodna stran > CERO Špaja dolina > Zbirni center > Kaj lahko pripeljem v Zbirni center Špaja dolina?