VREME: V Špaji dolini je bilo n/p , pihalo je 0,76 m/s , v zadnjih 30ih minutah je padlo 0,00 mm padavin

Urniki odvoza odpadkov za leto 2014

Objavljamo urnike odvoza komunalnih odpadkov za leto 2014. 

S klikom na spodnje povezave si lahko ogledate urnike odvoza komunlanih odpadkov za leto 2014. Prav tako so znani termini zbirnih akcija za nevarne odpadke in odpadno električno in elektronsko opremo. Podajamo še nekaj informacij o zbiranju odapvko c Zbirnem centru Špaja dolina ter naročilu odvoza kosovnih odpadkov.

Urnik odvoza komunalnih odpadkov 2014 - Občina Dobrepolje 

Urnik odvoza komunalnih odpadkov 2014 - Občina Grosuplje

Urnik odvoza komunalnih odpadkov 2014 - Občina Ivančna Gorica

V oktobru uspešno izvedene zbirne akcije

V oktrobru uspešno izvedene mnoge akcije zbiranja papirja       

Letošnjo jesen so osnovnošolci iz občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica izvedli mnoge uspešne akcije zbiranja časopisnega papirja. Na ta način so nam pomagali zbrati približno 95 ton odpadnega papirja.

Osnovna šola

Količina (kg)

OŠ Stična

27.060

OŠ  Šmarje Sap

10.930

OŠ LA, Tovarniška

10.070

OŠ Višnja Gora

8.050

OŠ Dobrepolje (Videm)

12.390

OŠ Ferda Vesela

8.760

OŠ Brinje

8.550

OŠ Dobrepolje (Kompolje)

2.600

OŠ Dobrepolje (Struge)

2.060

OŠ LA - Št. Jurij

3.200

OŠ Polica

2.180

Akcije zbiranja nevarnih odpadkov

V oktobru smo na ustaljen način izvedli tudi akcije zbiranja nevarnih odpadkov v občinah Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica. Zbrali smo naslednje količine nevarnih odpadkov:

Odpadek

Skupaj količina (kg)

Količina

Dobrepolje (kg)

Količina

Grosuplje (kg)

Količina

Ivančna Gorica (kg)

Baterije in akumulatorji

554,00

159,00

229,00

166,00

Olja in maščobe, ki niso navedeni pod 20 01 25

641,00

231,00

181,00

229,00

Jedilno olje in maščobe

601,00

185,00

308,00

108,00

Zdravila, ki niso zajete pod 20 01 31

0,00

0,00

0,00

0,00

Pesticidi

138,00

34,00

79,00

25,00

Topila

0,00

0,00

0,00

0,00

Alkalije

0,00

0,00

0,00

0,00

Kisline

19,00

4,00

0,00

15,00

Barve, tisk.barve, lepila, smole

1237,00

454,00

348,50

434,50

Čistila, ki vsebujejo nevarne snovi

48,00

0,00

32,00

16,00

Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi

459,00

246,50

87,00

125,50

Kovinska emb., ki vsebuje nevaren trden oklop

74,00

20,50

16,50

37,00

Fotokemikalije

6,00

1,00

4,00

1,00

Odpadna zdravila

9,50

0,00

4,50

5,00

Skupaj smo tako zbrali 3.823,50 kg odpadkov.

Urniki zbirnih akcij za leto 2014 bodo objavljeni v mesecu decembru.