VREME: V Špaji dolini je bilo n/p , pihalo je 0,76 m/s , v zadnjih 30ih minutah je padlo 0,00 mm padavin

ZBINE AKCIJE V LETU 2014

V letu 2014 je JKP Grosuplje v sodelovanju z Občinami Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica ter občani izvedlo uspešne akcije zbiranja nevarnih odpadkov, odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) ter v sodelovanju s šolami tudi zbirne akcije papirja.

Zbirne akcije nevarnih odpadkov so potekale aprila in oktobra. Odziv v pomladanski akciji je bil zelo velik in kaže na zavedanje občanov o škodi, ki jo lahko povročijo nepravilno odloženi nevarni odpadki. V akcijah zbiramo baterije, akumulatorje, odpadna jedilna olja in maščobe, zdravila, kozmetiko, topila, kisline, barve, lepila, smole, nevarna čistila, sijalke ... Skupaj smo zbrali več kot 8.300 kg odpadkov. Za predelavo in pravilno ravnanje z njimi je poskrbelo podjetje Kemis.

 V tabeli si lahko ogledate količino zbranih odpadkov po občinah: 

Občina

Obdobje

Dobrepolje

Grosuplje

Ivančna Gorica

SKUPAJ (kg)

Količina (kg)

April 14

1.838

2.838

3.448

5.124

Oktober 14

613

2.010

579

3.202

Nevarne odpadke lahko skozi celo leto oddate tudi v zbirnem centru v Špaji dolini.

Velik je bil tudi oziv občanov v zbirnih akcijah odpadne električne in elektronske opreme. V teh akcijah smo v maju in septembru skupaj s podjetjem Zeos zbrali 39.020 kg elektronskih odpadkov. Tudi te odpadke lahko skozi celo leto oddate v zbirnem centru v Špaji dolini. V spodnji tabeli si lahko ogledate količine zbranih odpadkov po vrsti in občini. 

Nevarne odpadke lahko skozi celo leto oddate tudi v zbirnem centru v Špaji dolini.

Velik je bil tudi oziv občanov v zbirnih akcijah odpadne električne in elektronske opreme. V teh akcijah smo v maju in septembru skupaj s podjetjem Zeos zbrali 39.020 kg elektronskih odpadkov. Tudi te odpadke lahko skozi celo leto oddate v zbirnem centru v Špaji dolini. V spodnji tabeli si lahko ogledate količine zbranih odpadkov po vrsti in občini. 

 

Občina Ivančna Gorica

Občina Dobrepolje

Občina Grosuplje

Mali gospodinjski aparati (kg)

5.340

2.980

1.540

TV, monitorji (kg)

7.280

3.330

1.742

Hladilniki, zamrzovalniki (kg)

3.730

2.020

1.736

Ostali veliki gospodinjski aparati (kg)

5.650

3.180

492

SKUPAJ (KG)

22.000

11.510

5.510

Še posebej pa velja za zagnanost pri ločevanju odpadkov pohvaliti naše osnovnošolce. Ti so v zbirnih akcijah, ki so jih v šolah organizirali skozi celo leto, skupaj še z nekaterimi drugimi organizacijami zbrali  več kot 200 ton odpadnega papirja. Zbran papir smo od šol odkupili. Ker je za vsako tono papirja potrebno posekati 2 veliki drevesi, lahko rečemo, da so pomagali ohraniti velik gozd. V spodnji tabeli so podatki o zbranih količinah papirja po osnovnih šolah.

Šola

Količina (t)

OŠ Brinje

29,53

OŠ Louis Adamič

59,37

OŠ Ferda Vesela

25,55

OŠ Stična

62,63

OŠ Videm Dobrepolje

14,3

Tudi v letu 2015 bomo organizirali zbirne akcije različnih odpadkov. Urniki so že objavljeni na naših spletnih straneh. Trudili se bomo, da bomo skupaj uspešno izvedli tudi prihajajoče akcije.